Medlem

Som medlem i vår förening får du en massa spännande saker.

Medlemsavgift 2024 är 200:-.
Dina förmåner som medlem:

Medlemslotteriet :
Varje år har vi ett lotteri. Vinnarna får sin vinst vid årsmötet.
Medlemsrabatt:
10 % rabatt på inköp vid föreningens utställningar
Konstresor
Kurser

Medlemsbrev

Konstföreningens hantering av dina personuppgifter
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och ge ditt samtycke till behandling av era personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR:
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade.
Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till styrelsen på e-post vskonstforening@gmail.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter:
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri.
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för dig som medlem i konstförening, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.